Türkiye’nin 60 puanlı YES Kampanyası: Serdar Kardeşleri

0
1676

(Dr Shahid Qureshi – Ankara): –

Geçtiğimiz 94 yılda, iki yılda bir hükümetin değişmesi için Türkiye Cumhuriyeti 65 hükümete sahipti. Şimdi ‘YES’ kampanyası 60 puan ile lider. İnanıyorum ki bu sistem çalışıp hareket ettirirse ‘Evet’ kazanmalı Serdar Arseven Kardeşleri, yaygın gazetede yayınlanan Milat Gazetesi kıdemli editörü ve koordinatörü. Sadece The London Post’la konuşuyordu.

Bakan, “Birkaç haftalık hükümetlerimiz var.İktidardaki AK Parti, 2002 yılından bu yana yapılan tüm seçimleri net puanlar ile kazandı ve bu dönemde bile kurulan hükümet sayısı 8”.

“Bir ülkede hükümet değişikliği ne demek oluyor?” Aynı şey dünyadaki her yer için söylenemez, ancak Türkiye için bir gerçek: her hükümet yeni bir personel demek, birçok atılım anlamına geliyor. Her seçim yapılmadan önce pazar duruyor, bürokrasi de işe yaramıyor … Herkes, seçimlerin nasıl gerçekleşeceğini tahmin etmeye çalışıyor “.

Bir partinin iktidarı ortaya çıkarsa ahlak iyileşir, eğer koalisyon ortaya çıkarsa pazarlar dağılır, her şey dağılır Koalisyon hükümetlerinde “ortak” tarafların her biri kendi hesabına çalışıyor. İstiyorlar. Kendi kaderini yerleştirmek, başarısını kendi partisine, hükümet kurmamak istiyor, devlet de bir tartışma konusu haline geliyor, işler tıkanıyor “dedi.

Cumhurbaşkanı Atatürk, Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında her zaman mücadele etti ve ilk günkü sevdiği Başbakan İsmet İnönü’nü görevden aldı İsmet İnönü, kurtuldu İsmet İnönü. Atatürk’ten işi, intikamını Türk Lirasından “Atatürk fotoğrafları” alarak aldı, Atatürk’ün hastası olduğu sırada İnönü kendine geçmedi, Atatürk öldüğünde cenaze törenine katılmadı; bu krizler daima yaşandı; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Genel Sekreteri Ahmet Necdet Sezer’in Başbakan Bülent Ecevit’in başında bir anayasa kitabı çıkardığı için, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük ekonomik kriz “.

Serdar, “AK Parti’de bile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çatışmalara karıştığı biliniyor.

Bundan sonra? “EVET” gelmezse, bu gemi hareket etmeyecek. Bu gemi yürümezse, Türkiye’ye güvenen milyarlarca kurban hayal kırıklığına uğradı.

“PKK terör örgütleri” nin “hayır” çetelerinin ve “düşmanlarının” onları teşvik etmesinin sebebi nedir?

Türkiye’nin, Türk Milletinin iyiliğini düşünmekte olduğuna inanmak mümkün mü?

Öyleyse, “EVET” veya “hayır” diyorsanız ne olur?

Bence “EVET” in ortaya çıkacağı açık.

Bir ay kadar önce, “EVET”, “Hayır” ın beş puan önünde görünüyordu.

Hollanda ve diğer bazı batılı ülkeler tarafından yapılan “saçmalık” “YES” oylamasına çıktı.

Sonunda bir CHP milletvekili, “evet” göründüğünde “YES” evlerini denize dökmek niyetinde olacağını ilan edersem “EVET” en az iki puan aldım dedi.

Şimdi şu görüşte bulunuyordu: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iyi asıldı, miting alanlarına eşi benzeri görülmemiş bir coşku ve katılım, yani” EVET “, en az yüzde 60. Bu oran her geçen gün artmaktadır” dedi.

English Version of the Report

Turkey’s YES Campaign leading with 60 points: Serdar Kardesleri

(By Dr Shahid Qureshi – Ankara) :-

In past 94 years, Turkish Republic had 65 governments as it come to change of government every two years. Now ‘YES’ campaign is leading with 60 points. I believe if this system to work and move ‘Yes’ must win said Serdar Arseven Kardesleri Senior editor and coordinator of widely published Turkish daily Newspaper Milat. He was exclusively talking to The London Post.

He said: “We have governments with a few weeks of life. The ruling AK Party, has won all elections since 2002 with net scores. The number of governments established even during this period is 8”.

Mr Serdar was of the view: “what does the change of government mean in a country? The same thing cannot be said for every part of the world, but it is a fact for Turkey: every government mean a new staff, many breakthroughs. Before every election, the market stops, the bureaucracy does not work … Everybody tries to predict how the election will come out”.

He believes: “If one party power comes out, the morals are recovered, if the coalition comes out, the markets are dispersed, everything is dispersed. In the coalition governments, each of the “common” parties is self-employed. They want to place their own staff. It wants to break its success to its own party, failure to government. The state becomes a field of contention. Things get clogged”.

Mr Serdar stated: “There has always been a fight between the presidents and prime ministers in Turkey. The first President, Atatürk, has dismissed Prime Minister Ismet İnönü, whom he did not like as much as his sin. İsmet Inönü, who get rid of his job from Atatürk, took his revenge by taking “Atatürk photos” from Turkish Lira. While Ataturk was sick, İnönü did not go for himself. When Ataturk died, he did not go to the funeral. These crises have always been experienced; Almost all the President and all the Prime Ministers have “eaten” each other. President Ahmet Necdet Sezer, who was former President Abdullah Gul, launched a constitution book on the head of the then Prime Minister Bülent Ecevit. So, the country has experienced a major economic crisis”.

Mr Serdar stated: “It is known that even during the AK Party, President Recep Tayyip Erdogan and prime minister Ahmet Davutoglu have been involved in conflicts.

After this? If “YES” does not come, this ship will not move. If this ship does not walk, billions of victims who rely on Turkey, are disappointed.

What is the reason for the “no” demerits of the “PKK terrorist organizations” and the “enemies of Turkey” fostering them?

Is it possible to believe that Turkey is considering the goodness of the Turkish Nation?

So, what happens if you say “YES” or “no”?

I think it is clear that “YES” will come out.

A month or so ago, “YES” seemed to be five points ahead of “No”.

The “bullshit” made by the Netherlands and some other western countries climbed “YES” votes.

Finally, a CHP deputy said, “YES” I received at least two more points if I declared that they would intend to pour all the “YES” houses into the sea if “YES” appeared.

He was of the opinion that now: “President Recep Tayyip Erdogan is hanging well, there is unprecedented enthusiasm and participation in the rally areas. I mean, “YES”, at least 60 percent.This rate is increasing day by day”.